Quba Bölgə Təcrübə Bazası

Tel. (+994 50) 2133439 
Faks  
Elektron poçtu teyyub.shukurov@gmail.com 
Struktur bölmənin rəhbəri

Şükürov Teyyub Xuduş oğlu 

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Quba-Xaçmaz bölgəsində yayılmış meyvə bitkilərinin toplanması, artırılması, mühafizəsi və tədqiqi üzrə fəaliyyətləri həyata keçirir.  
Əsas elmi nəticələri