İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi

Tel. (+994 55) 4456983 
Faks  
Elektron poçtu

taranaelm@mail.ru 

Struktur bölmənin rəhbəri

Təranə Çərkəz qızı Şükürlü

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri