Tərcümə və nəşriyyat işləri şöbəsi

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu xubanova77@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri Aynur Nəzərova
İşçilərin ümumi sayı 1
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

- İnstitutda tərcümə işini planlı və məqsədyönlü şəkildə həyata keçirmək;

- tərcümə prosesini tənzimləmək və təkmilləşdirmək;

- tərcümə olunan materiallarda Azərbaycan dilinin və xarici dillərin, o cümlədən elmi terminlərin düzgün işlədilməsini təmin etmək;

- Çapa hazırlanan məqalələrin redaktəsi, xarici dillərə tərcüməsi

- İnstitutun fəaliyyəti haqqında məlumatların kütləvi informasiya vasitələrində yayılması.

Əsas elmi nəticələri