Beynəlxalq hüquq şöbəsi

Tel. (+994 12) 5372073, (+994 12) 5372076  
Faks (+994 12) 5372079 
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri  
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Beynəlxalq hüquqda repatriasiya məsələləri;

Beynəlxalq hüquqda müasir geosiyasi problemlərin həlli yolları.

Əsas elmi nəticələri