İqtisadi tədqiqatların riyazi təminatı şöbəsi

Tel. (+994 12) 5372278;

(+994 12) 5393021

Faks  
Elektron poçtu akif.musayev@gmail.com
Struktur bölmənin rəhbəri AMEA-nın müxbir üzvü, i.e.d., professor Musayev Akif Fərhad oğlu
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  - İqtisadiyyat İnstitutunda aparılan elmi tədqiqatların riyazi təminatının yaradılması;

- Azərbaycan Respublikasının kapital, əmək və maliyyə bazarlarının tarazlığının dövlət tənzimlənməsi;

- Azərbaycan Respublikasının sosial hesabatlar matrisinin (SHM) qurulması;

- Vergidən yayınmanın stimullaşdırma və cərimə mexanizmləri ilə məhdudlaşdırılması. 

Əsas elmi nəticələri