Tərcümə, nəşr və informasiya şöbəsi

Tel. (+994 12) 5398991 
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri Musayeva Günel Misir qızı 
İşçilərin ümumi sayı 3
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 
  • İnstitutun elmi jurnalının nəşri, çapa hazırlanan məqalələrin redaktəsi, xarici dillərə tərcüməsi
  • Əsərlərin xarici dillərə tərcüməsi, nəşrə hazırlanması və çapı
  • İnstitutun veb saytının,  elmi əsərlərin internet ehtiyat bazasının yaradılması və idarə edilməsi  
Əsas elmi nəticələri