Bitki-torpaq əlaqələri laboratoriyası

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri Məmmədov Əmrah İlyaz oğlu 
İşçilərin ümumi sayı 11 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  İqlim dəyişikliyi şəraitində yarımquraq ərazilərdə abiotik amillərin qida əhəmiyyətli yem bitkilərinin inkişafına təsirinin öyrənilməsi 
Əsas elmi nəticələri