Ekosistemlərin fitososiologiyasi laboratoriyası

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri Mehdiyeva Naibə Pirverdi qızı
Biologiya üzrə  fəlsəfə doktoru
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Böyük Qafqazın Quba sahəsinin meşə ekosistemlərinin qiymətləndirilməsi, biomüxtəlifliyinin müasir vəziyyətinin və davamlığının öyrənilməsi 
Əsas elmi nəticələri