İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu ayaz_mamadov@yahoo.com

ayaz.mammadov@genres.az 

Struktur bölmənin rəhbəri Ayaz Məmməd oğlu Məmmədov
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  İnstitutun strukturuna daxil olan genbankın, şöbə və laboratoriyaların, dayaq məntəqələri, elmi-tədqiqat bazaların fəaliyyəti ilə bağlı məlumatların işıqlandırılması məqsədilə kütləvi informasiya vasitələrilə (bundan sonra KİV) əlaqələrin qurulması və ictimaiyyətin məlumatlandırılması sahəsində işlərin təşkilini və tənzimlənməsini, eyni zamanda institut və ona tabe qurumların fəaliyyətini əks etdirən müxtəlif formatlı materialların (video, audio, buklet, bruşura, kitabça və s.) hazırlanmasını və İnstitutdakı muzeyin işinin təşkilini həyata keçirir.