Səthi-aktiv reagentlər və preparatlar laboratoriyası

Tel. (+994 12) 4902476 
Faks (+994 12) 4903520  
Elektron poçtu azmea_nkpi@box.az  
Struktur bölmənin rəhbəri  
İşçilərin ümumi sayı 16 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Yeni və effektiv səthi-aktiv maddələrin (o cümlədən ion-maye tipli) ekoloji təmiz alınma üsullarının işlənib hazırlanması, onların xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində tətbiqi üzrə tövsiyyələrin verilməsi 
Əsas elmi nəticələri Neft sənayesində tətbiq üçün karbon turşuları, ali alkanollar, aminlər, epoksidlər və aminospirtlər əsasında müxtəlif çeşidli səthi-aktiv maddələrin alınmasının kompleks sxemi işlənib hazırlanmışdır