İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi

Tel. (+994 12) 5372278;

(+994 12) 5393021

Faks  
Elektron poçtu economicscomaz@gmail.com
Struktur bölmənin rəhbəri

Mahir Həmzə oğlu Zeynalov  

iqtisad  üzrə fəlsəfə doktoru  

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  - AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun ictimaiyyətlə əlaqələrini təşkil etmək, əlaqələndirmək və həyata keçirmək;

- İnstitutun fəaliyyətinin KİV-də işıqlandırılması, İnstitut tərəfindən görülmüş işlər barədə müvafiq məlumatların ictimaiyyətə çatdırılması.