Yeni texnologiyaların tətbiqi şöbəsi

Tel. (+994 12) 5394191  
Faks  
Elektron poçtu sarhad@physics.ab.az 
Struktur bölmənin rəhbəri Bağırov Səhrəd Bağır oğlu
Fizika-riyaziyyat elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Fizika institutunun başa çatdırılmış elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinin tədbiq etməsi 
Əsas elmi nəticələri

Termoelektrik maddələrinin xassələrinin tədqiqi və onların əsasında cihazların araşdırılması