Azərbaycan florası üzrə məlumat bazalarının yaradılması istiqamətində əməkdaşlıq genişləndirilir