Böyük mütəfəkkir Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyi AMEA-da qeyd olunub