Filologiya Problemləri üzrə Elmi Şuranın iclasında dissertasiya mövzularının müzakirəsi aparılıb