YT Park ilə Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu arasında iqtisadi, elmi-texniki əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib