Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin büro iclasında bir sıra məsələlər müzakirə olunub