“Azərbaycan tərcümə ensiklopediyası”nın təqdimatı olub