“Akademik Məmməd Cəfər Cəfərov: böyük ömrün anları və addımları” mövzusunda tədbir keçirilib