AMEA Yüksәk Texnologiyalar Parkının Ekspertlər Şurasının iclası keçirilib