“Hindistan etnoqrafiyası" adlı iki cildlik dərs vəsaiti nəşr edilib