Xəzərin Xərə Zirə adasında elmi tədqiqatlar aparılır