AzScienceNet ilə AzEduNet şəbəkələri arasında əməkdaşlıq əlaqələri qurulur