AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi elmi tədqiqatların vəziyyəti və inkişaf istiqamətləri haqda hesabat verib