AMEA-nın bölmələri üzrə doktorantların dissertasiya mövzuları təsdiq edildi