Azərbaycan florasının tədqiqi sahəsində Azərbaycan və Avropa arasında əlaqələr genişləndirilir