AMEA FRTEB və KEB üzrə doktorantların dissertasiya mövzuları təsdiq edildi