GMO məhsulları istifadə edilməzdən əvvəl elmi-tədqiqat müəssisələrində yoxlanılmalıdır