“Azərbaycan Respublikasının tarixi” ikicildliyinin təqdimatı olub