Qəbələdə e.ə. IV minilliyə aid əmək alətləri aşkar edilib