15 ölkənin alim və mütəxəssisləri Xəzərin ekoloji problemlərini müzakirə edib