Filologiya elmləri sahəsində tədqiqatların keyfiyyətinə nəzarət artırılır