AMEA rəhbərliyi Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda olub