“Tarixi şəxsiyyətlərimizə sahib çıxaq” layihəsi davam edir