AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi 2015-ci ildəki elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinə dair hesabat verib