İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda fəlsəfə fənni üzrə minimum imtahanları keçirilir