Antropogen təsir nəticəsində torpaqda baş vermiş proseslər öyrənilir