“Zirvədən zirvəyə və əbədiyyətə” adlı elmi sessiya keçirildi