Rusiyalı botaniklərlə müştərək tədqiqatlar davam etdirilir