“Xarəzmşahlar - Anuştəqinilər dövləti. 1097-1231” kitabının təqdimatı keçirilib