YT Parkda yeni texnologiya əsasında sürtkü yağları istehsal edilir