Akademiyada həyata keçirilən islahatlar Azərbaycan elminin dünyaya inteqrasiyasına böyük töhfə olacaq