Buğda toxumlarının stress və nəzarət variantlarında müqayisəli analizi aparılacaq