Rəsədxana alimləri: "Möhtəşəm qələbəmiz tariximizin zəfər salnaməsidir"