AMEA prezidenti Akif Əlizadə Türkiyə Radio və Televiziya Qurumunun rəhbərliyi ilə görüşüb