Şərqşünaslıq İnstitutunun fəaliyyəti müzakirə olunub