AMEA prezidenti Təcrübə-Sənaye Zavodunda aparılmış yenidənqurma işləri ilə tanış olub