5 cildlik “Azərbaycan dendroflorası” kitabı Dövlət Mükafatına təqdim olunacaq