AMEA Rəyasət Heyətinin iclasında bir sıra mühüm qərarlar qəbul edilib