Onkoloji və neyrodegenerativ xəstəliklərin yeni tədqiqi üsulları müzakirə edilib